ภ.อำนวย ปิ่นรัตน์
เจ้าแห่งผีเสื้อของเมืองไทย
หนังสือ "Butterflies in Thailand"
ภาพห้องพิพิธภัณฑ์แมลง
ผลงานภราดา
ภ.อำนวย ปิ่นรัตน์
ภ.อำนวย ยุ่นประยงค์
ภ.มีศักดิ์ ว่องประชานุกูล
ภ.อนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ์
 
 

ภราดาอำนวย ปิ่นรัตน์

นักบวชเซนต์คาเบรียล เจ้าแห่งผีเสื้อของเมืองไทยพาดหัว "นักบวชเซนต์คาเบรียล เจ้าแห่งผีเสื้อของเมืองไทย" ในหนังสือสารคดี ปี 2528 เขียนโดย วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ นั่น 25 ปีที่แล้ว มาจนบัดนี้ (ปี 2553) ฉายาที่ได้รับยังคงตอกย้ำอย่างชัดเจน แม้นในวัย 81 ปีความกระฉับกระเฉง สติปัญญาและความทุ่มเท หาได้ลดลงไม่ ได้รวบรวมผีเสื้อในเมืองไทยนับหมื่นๆตัว อันกล่าวได้ว่ามากที่สุดและสมบูรณ์ในประเทศไทย


จุดกำเนิดการสะสมผีเสื้อเกิดขึ้นเมื่อสมัยที่ท่านเป็นนักเรียนอัสสัมชัญ ได้เห็นและคลุกคลีกับภราดา ฮูแบร์โต ผู้ได้เก็บสะสมผีเสื้อมากว่า 50 ปี เฝ้าถามโน่น ถามนี่เกี่ยวกับเรื่อง ราวผีเสื้อและการสะสมผีสื้อด้วยความสนใจ จนเกิดติดใจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา


ภราดาอำนวย... ตระเวนป่าเขาลำเนาไพรทั่วประเทศ ปีนป่ายหุบเหวอันสูงชัน บุกป่าผ่าดงทุกแห่งหน ...บางครั้งต้องค้างแรมในป่าเปลี่ยว เพื่อเสาะหาพันธุ์ใหม่ๆ ของผีเสื้อเตลอดเวลา


นอกจากสะสมผีเสื้อได้จำนวนมหึมา จนรวบรวมเป็นพิพิธภัณฑ์ผีเสื้อที่ใหญ่และสวยงามที่สุด ในประเทศไทยแล้ว ท่านยังได้ทำหนังสือ "Butterflies in Thailand" ซึ่งมีถึง 6 เล่มด้วยกัน พิมพ์ไว้ระหว่างปี 1981-1996 ท่านต้องลงมือเองในการทำอาร์ตเวิร์ค เพราะเป็นเรื่องของวิชาการ จำเป็นต้องอาศัยผู้รู้และความละเอียดถี่ถ้วนมาก "ต้องมานั่งแปะเครื่องหมาย เพศตัวผู้ ตัวเมีย ตรวจปรู๊ฟ ซึ่งคนไม่รักจริงไม่สามารถที่จะทำได้ หนังสือ "Butterflies in Thailand" จัดได้ว่าเป็นหนังสือที่บันทึกความรู้เรื่องผีเสื้อในเมืองไทยที่สมบูรณ์แบบที่สุดและดีที่สุด มีจำนวนผีเสื้อรวมกัน 1,129 ชนิด 11 ตระกูล


การศึกษาค้นคว้าและรวบรวมความรู้เกี่ยวกับผีเสื้อในเมืองไทยได้อย่างสมบูรณ์มากที่สุด เป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยจอห์น ดิวอี้ แห่งกรุงนิวยอร์คมอบปริญญาดุษฎีกิติมศักดิ์สาขาวิทยาศาสตร์ แก่ภราดาอำนวย ปิ่นรัตน์ ในฐานะที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่วงการวิทยาศาสตร์ไทย


ทุกวันนี้ ท่านยังทำงานให้ห้องทำงานของท่านอย่างเงียบๆ ด้วยความสุขและความภาคภูมิใจในงานที่ได้สรรค์สร้าง เพื่อว่าวันหนึ่งความหวังที่จะสามารถรวบรวมผีเสื้อให้ได้ทั้งหมดทุกชนิดในเมืองไทย เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้ที่สนใจและต้องการศึกษาเกี่ยวกับผีเสื้อในเมืองไทย

   
  VDO การทำงานบางส่วน
   
 
   
 

ถ้าไม่เห็น VDO ด้านบน แสดงว่า coumputer ท่านไม่ support การทำงาน
ท่านสามารถ ดูได้จาก http://www.youtube.com/watch?v=BXYo6a9dpDA&feature=player_embedded

   
  หนังสือ "Butterflies in Thailand"
 


See all 6 books>>

Butterflies in Thailand
volume one

by Bro Amnuay Pinratana
J.N. Eliot

7.5 x 10.5 inches
Price ONLY 1,000 THB

  • Hard Cover with soft jacket
  • Pubished 1992
  • Featuring PAPILIONIDAE and DANAIDAE
  • Beautiful color pictures of 92 plates
  • Comprehensive detailed description of each species.
  • ติดต่อซื้อหนังสือ : ภ. อำนวย 081 376 3468 พิพิธภัณฑ์แมลง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล