คณะภราดาเซนต์คาเบรียล
นักบุญหลุยส์ มารี
นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต
และแนวคิดของเบรูล
สรุปชีวประวัตินักบุญหลุยส์
คณะเซนต์คาเบรียล
Music Room
About St.Montfort in Forum
 
Brothers of St.Gabriel Logo

คณะภราดาเซนต์คาเบรียล เป็นคณะนักบวชหนึ่ง ในพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ขึ้นตรงต่อสมเด็จพระสันตะปาปา นักบุญหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต เป็นผู้สถาปนาคณะ และคุณพ่อคาเบรียล แดแฮร์ เป็นผู้ฟื้นฟูคณะ มีศูนย์กลางของคณะที่กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ทำงานรับใช้พระเป็นเจ้าผ่านทางการให้การศึกษาแก่เยาวชน และเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อคนยากจน ตามจิตตารมย์ของนักบุญมงฟอร์ต ปัจจุบัน มีภราดาเรอเนย์ เดอลอม เป็นอัคราธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียล ปัจจุบัน อธิการเจ้าคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย องค์ปัจจุบันคือ ภราดาศิริชัย ฟอนซิกา

คณะภราดาเซนต์คาเบรียลในประเทศไทย

ในปี ค.ศ. 1877 บาทหลวงเอมิล ออกัสต์ กอลมเบต์ พระสงฆ์คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีสได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดอัสสัมชัญ ด้วยอุดมการณ์อันมั่นคงของท่านที่อยากจะให้วิชาความรู้แก่เด็กชาวสยาม เพื่อเป็นวิทยาทานและด้วยความเมตตาธรรม ท่านได้รับเด็กกำพร้าเข้าไว้ในความดูแลของท่านสิบกว่าคน เพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้เรียนวิชา ไว้เป็นกำลังของครอบครัวและประเทศชาติต่อไป จนกระทั่งวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1885 ท่านได้เปิดสอนเป็นทางการใช้ชื่อว่า “โรงเรียนอาซมซาน กอเล็ศ” หรือ โรงเรียนอัสสัมชัญ ในปัจจุบัน เนื่องด้วยคุณพ่อต้องดูแลทั้งวัดและโรงเรียนที่กำลังขยายกิจการใหญ่โตขึ้น จึงเป็นภาระหนัก ด้วยเหตุนี้ท่านจึงคิดว่าคณะนักบวชที่สอนเรียน (Teaching Congregation) มาช่วยรับภาระโรงเรียนแทนท่าน ใน ค.ศ. 1900 ท่านต้องกลับประเทศฝรั่งเศสเพื่อรักษาตัว ท่านได้พบกับอัคราธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลในสมัยนั้น จึงตกลงว่าจะส่งภราดาชุดแรก 5 ท่าน มารับช่วงงาน วันที่ 20 ตุลาคม ค.ศ. 1901 ภราดาชุดแรกมี ภราดามาร์ติน เดอ ตูร์ , ภราดาอาแบล , ภราดาออกูส , ภราดาคาเบรียลฟาเร็ตตี และภราดาฮีแลร์ ได้มาถึงกรุงเทพฯ โดยทางเรือ แต่ละท่านต้องฝึกฝนภาษาไทยให้ชำนาญ โดยเฉพาะภราดาฮีแลร์ ท่านได้มุมานะจนเรียนได้อย่างแตกฉานและเขียนหนังสือให้เด็กไทยได้เรียนภาษาไทยด้วย คือ หนังสือดรุณศึกษา จากฃื่อเดิม “โรงเรียนอาซมซาน กอเล็ศ” ภายหลัง ภราดาฮีแลร์ ได้ขอเปลี่ยนเป็น “โรงเรียนอัสสัมชัญ” ซึ่งมีความหมายว่า “ตำแหน่งที่สำหรับระงับบาปและหาวิชาความรู้ (ที่อยู่ของความรู้) “ ในเวลาเดียวกันก็ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “ASSUMPTION” ซึ่งหมายถึง “พระนางมารีได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ” ซึ่งเป็นศาสนนามของโรงเรียน

 

 

 


Launched Montfortian.com @ Jan 20,2010 : 9:19 PM | Best view IE 7 and up, Safari, Google Chrome
Copyright © by Montfortian Associates Group 3 | www.Monfortian.com | All right reserved.
Design by Wholeinone Creative Company Limited