Nok Noi Vol.15 Jan - June 2010
Nok Noi Archive
16.บุคคลในความทรงจำวันนี้
15.สนับสนุน ให้กำลังใจ ...
14.ข่าวสั่น-ข่าวสั้น
13.รวมมิตร ๓
11.เพื่อนมงฟอร์ต (เพิ่มเติม)
10.บุคลากรในอนาคต
9.ผมเป็น เพื่อนมงฟอร์ตที่ดีแล้วหรือ?
8.เมื่อผมไปร่วมเข้าเงียบ...
7.ขอผมเป็นเป็นทุกข์ถึง...
6.จดหมายข่าว
5.รวมมิตร ๒
4.เพื่อนมงฟอร์ต (ใหม่)
3.ความอคติ...
2.ไปแอ่วเจียงใหม่มา
1.ไปเที่ยวอินเดีย
 
สนับสนุน ให้กำลังใจ ร่วมมือในพันธกิจ
อนุสรณ์ อานามนารถ

พวกเราขอขอบคุณ อธิการเจ้าคณะ ภราดา ศิริชัย ฟอนซีกา เป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความกระจ่างและความชัดเจนในการเปิดประตูให้โอกาสพวกเราได้มีส่วนร่วมในพันธกิจของภราดา วิสัยทัศน์ท่านกว้างไกล และเป็นประเด็นที่ทุกคนตั้งตารอคอย 
We have the Mission and it has to be carried on. It is the Good will of the Brothers of Saint Gabriel province of Thailand.
 
จากการก่อร่างสร้างตัวเรื่อยมาของกลุ่มเพื่อนมงฟอร์ต จากกลุ่มเล็กๆจนถึงปัจจุบันรวมสิริอายุก็ร่วม 16 ปีแล้ว เรามีสมาชิกประมาณ 180 คน เป็นทั้งอดีตภราดา ผู้ฝึกหัด นักศึกษาและยุวนิส ทุกคนล้วนผ่านการอบรมกล่อมเกลาจากคณะภราดาเซนต์คาเบรียล มีคติพจน์เดียวกัน คือ"งานชนะทุกสิ่ง" Labor Omnia Vincit" หลายท่านเกษียนแล้ว บางท่านกำลังจะเกษียน บางท่านก็เกษียนก่อนกำหนด วัยหนุ่มกำลังสร้างครอบครัวก็มี บางคนปากกัดตีนถีบ บางคนก็ได้ดิบได้ดี ทั้งหลายทั้งปวงทุกคนมีความรู้ความสามารถและพร้อมที่จะเข้ามาแบ่งเบาภารกิจประจำของภราดาไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทุกคนมีน้ำใจดี มีความห่วงหาอาทรถามหากันและกัน
 
อดีตที่ผมยังเป็นนักบวชอยู่ เมื่อจบจากนวกสถาน ปฎิญาณตัวแล้ว ต้องทำงาน สอนและเรียนไปด้วย โดยไต่เต้าจาก การสอบเทียบวุฒิ ปก.ศ. และก็ พม. จากนั้นถ้ามีเวลาก็ จะขออนุญาตไปเรียนต่อปริญญาตามมหาวิทยาลัยที่เปิดเรียนในช่วงวันเสาร์ วันอาทิตย์ แต่บางคนเรียนรัด ไม่เป็นไปตามขั้นตอนกระโดดไปเอาปริญญาอื่นๆเสียฉิบ ก็ใบมงคลสมรสไง และส่วนใหญ่ที่ลาออกมาแล้วก็จะรับปริญญานี้ไม่ช้าก็เร็ว ส่วนผู้ที่ยังมีพระกระแสเรียกอยู่ ก็ต้องพากเพียรต่อไปในการรับใช้พระ ในสถานะนักบวชแต่ไม่ว่าจะอยู่ฐานันดรใด เราล้วนเป็นลูกของพระเจ้าองค์เดียวกัน เราต่างต้องเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ในสายตาของพระ
 
จากการมาร่วมประชุมพบปะสังสรรค์ ทำกิจกรรมร่วมกันไม่เคยขาด นั่นย่อมแสดงถึงความมีน้ำใจดี และความเป็นห่วงเป็นใยกัน แม้การเลี้ยงฉลองทางกายจะเป็นส่วนหนึ่งของการพบปะสังสรรค์แต่เราก็ไม่ลืมที่จะหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณด้วยการมีส่วนร่วมกับการได้เข้าวัดฟังมิสซา และได้เข้าเงียบกับภราดาด้วย จะสังเกตุได้ว่าตั้งแต่ต้นปี 2553เป็นต้นมา คณะกรรมการของกลุ่มเพื่อนมงฟอร์ตได้จัดกิจกรรมหลายๆอย่าง เช่นการไปเยี่ยมเยียนภราดาอนุรักษ์ ที่ศูนย์พัฒนาชาวเขาเชียงใหม่ ร่วมพบปะสังสรรค์กับเพื่อนมงฟอร์ตภาคเหนือที่ นวกสถานสันทราย ได้ร่วมเข้าเงียบประจำปีกับคณะภราดาที่เชียงใหม่ มีการจัดสัมมนาระดมสมองในหัวข้อ "ทิศทางสู่ความเข้มแข็งของกลุ่มเพื่อนมงฟอร์ต"เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน2553 ที่ผ่านมา แม้สมาชิกจะมาร่วมกันไม่หมดแต่จำนวนครั้งนี้ก็มีมากพอสมควร นั่นแสดงออกถึงการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีและขอให้มาร่วมทำกิจกรรม สังสรรค์ เช่นนี้ต่อไปนะครับ
 
ในความคิดของผมก้าวต่อไปที่จะนำเสนอและขอความเห็นชอบก็คือ
1  เชิญชวนเพื่อนสมาชิกลงทะเบียนความตั้งใจอาสาช่วยเสริมบุคลากรคณะในทางที่ถนัดเช่น
    1.1  สอนเรียนทางวิชาการ เช่นภาษาอังกฤษ สอนคำสอน และวิชาอื่นๆ เป็นติวเตอร์
    1.2  แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตที่มีประโยชน์
    1.3  ช่วยแบ่งเบางานคุมงาน และ เด็กนักเรียน
    1.4  ช่วยในการอบรมสัมมนา (อย่างเช่นงานที่ บ.ประยูร.บ.คมทวน บ.ศุภวิทย์ และ บ.อนุสรณ์ ทำที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล)
ร่วมแบ่งปันชีวิตด้วยการอยู่กับหมู่คณะ Community life
2  กำหนดสถานที่ โรงเรียน กทม.หรือ ต่างจังหวัด
     2.1  โรงเรียน/ ASTN /บ้านพักภราดา
     2.2  บ้านเณร
     2.3  นวกสถาน
3  กำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม
     3.1  ระยะสั้น/วันเสาร์/วันอาทิตย์
     3.2  ระยะยาว
4  กำหนดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเดินทาง (ช่วยจากคณะ)
5  สถานที่ติดต่อประสานงาน (ขณะนี้ใช้ที่มูลนิธิฯบ้านซอยทองหล่อไปก่อน)
    5.1  บุคคลรับเรื่องลงทะเบียน
    5.2  บุคคลประสานงานกับอธิการโรงเรียนและอธิการใหญ่
 
ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะไม่ยึดติดกับตัวเงินหรือค่าสินน้ำใจ แต่อยู่ที่เราเข้ามาในคณะเพื่อให้ เราไม่ได้เข้ามาเพื่อเอา เรามีจิตตารมณ์ไม่แอบแฝง อยู่ที่คณะกรรมการจะต้องพิจารณากลั่นกรองก่อนที่จะส่งคนใดคนหนึ่งไป เราคงจะทำอะไรสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้ หลายท่านอาจเข้าใจว่าก็ไหนคณะภราดาเปิดประตูให้เราเข้าแล้ว แต่อย่าลืมทุกอย่างก็ควรมีกฎและกติกา มารยาท ใช่หรือไม่ใช่ นี่เป็นเพียงข้อคิดเห็นและมุมมองของสมาชิกคนหนึ่งนะครับ เราทุกคนมีน้ำใจดีต่อคณะฯ เราอยากตอบแทนบุญคุณคณะฯไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ช่วยกัน แสดงความคิดเห็น แล้วมาหาข้อสรุปร่วมกันนะครับ เพื่อพระ

July 28, 2010

 


Launched Montfortian.com @ Jan 20,2010 : 9:19 PM | Best view IE 7 and up, Safari, Google Chrome
Copyright © by Montfortian Associates Group 3 | www.Monfortian.com | All right reserved.
Design by Wholeinone Creative Company Limited