Nok Noi Vol.22 July - Dec 2013
Nok Noi Archive
ข่าวสั่น-ข่าวสั้น October
Asean Economic Community(AEC) 
ข่าวสั่น-ข่าวสั้น 
Marian Spirituality
 

ข่าวสั่น-ข่าวสั้น
(สรุปข่าวเกี่ยวกับศาสนาจากวารสารทั้งไทยและเทศ)                                                 

ไกร พงษ์พูล
ปารีณา พงษ์พูล

วารสาร The Tablet ฉบับวันที่ 17 ส.ค. 13 ลงข่าวว่าผู้นำนามว่า Fr Helmut Schuller ของ กลุ่ม "ดำริสงฆ์ออสเตรีย" (ดสอ) อังกฤษว่า Austrian Priests' Initiative ได้เดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อพบและปรึกษากับ 10 กลุ่มในสหรัฐฯที่มีจุดประสงค์เดียวกันในเรื่องการปฏิรูปพระศาสนจักร และออกแถลงการณ์ยืนยันที่จะดำเนินการปฏิรูปพระ ศาสนจักรต่อไป เป้าหมายการปฏิรูปคือ "เรียกร้องไม่นบนอบ" (ต่อพระศาสนจักรที่ขัดกับความสำนึก/ความตระหนักของบุคคล) และยืนยันสนับสนุนเรื่องต่อไปนี้ 1) ให้รับสงฆ์ที่แต่งงานแล้วได้ 2) บวชสตรีเป็นสงฆ์ได้ 3) ดำเนินเรื่องศาสนสัมพันธ์ให้กว้างขวางขึ้น 4) ให้ฆารวาสมีบทบาทในพระศาสนจักรมากขึ้น มีกลุ่มเช่นเดียวกันนี้ซึ่งมีสมาชิก 400-500 สงฆ์ ในเยอรมันนี ไอร์แลนด์ ฮอลแลนด์ อังกฤษ ฝรั่งเศส ออสเตรียและสหรัฐฯ อันเนื่องมาจากที่พระศาสนจักรตอบสนองและแก้ปัญหาต่างๆสุดล่าช้า และทำให้ปัญหาใหม่สะสมมากขึ้นเหมือนดินพอกหางหมู

 
สงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศซีเรียเป็นสงครามในศาสนาอิสลามด้วยกันเอง คือระหว่างนิกายชีอะกับนิกายซูนี ฝ่ายรัฐบาลของประธานาธิบดี Assad เป็นนิกายชีอะ มีกำลังอาวุธอยู่ในมือ แต่เป็นประชาชนส่วนน้อย ประมาณ 20 % ส่วนฝ่ายต่อต้านเป็นนิกายซูนี มีประชนมากถึง 80% ได้รับกำลังอาวุธจากประเทศที่ถือซูนี เช่น ซาอุดิอาราเบียเป็นต้น ทั้งสองฝ่ายตายกันไปแล้วเป็นหมื่นเป็นแสน เป็นเวลานานเกือบสองปี ข่าวที่ออกมาขณะที่กำลังเขียนอยู่นี้คือ รัฐบาลถูกกล่าวหาว่าได้ใช้แก๊สพิษกับฝ่ายต่อต้าน ตายและเจ็บไปเป็นพันๆคน ซึ่งเป็นการผิดกฎสหประชาชาติอย่างร้ายแรง ประเทศสหรัฐฯและบางประเทศในยุโรปจึงกำลังพิจารณาจะใช้กำลังอาวุธจัดการกับรัฐบาลซีเรีย แต่ก็ไม่ง่ายนักเพราะรัสเซียและจีนถือหางรัฐบาลซีเรียอยู่ เป็นสถานการณ์ที่น่าจับตาดูเป็นอย่างยิ่ง
 
สงครามในศาสนาด้วยกันเองก็เคยเกิดขึ้นในศาสนาคริสต์เมื่อสามร้อยปีก่อน ระหว่างนิกายคาทอลิกกับนิกายโปรแตสแตนท์ ตายกันเป็นหมื่นเป็นแสนเหมือนกัน แต่มาเวลานี้นิกายต่างๆในศาสนาคริสต์กำลังหาทางกลับมารวมกันใหม่โดยนิกายคาทอลิกเป็นผู้ริเริ่มและเป็นผู้นำ อันเป็นนโยบายที่เกิดขึ้นหลังการประชุมสังคายนาวาติกันที่ 2 ในปี ค.ศ. 1962 ที่เรียกว่า ecumenism หรือความสัมพันธ์ในศาสนาคริสต์ ซึ่งกังลังก้าวหน้าไปด้วยดีและมีความหวังจะสำเร็จในอนาคตอันไม่ไกลข้างหน้า นับว่าได้ก้าวล้ำหน้าศาสนาอิสลามไปหลายขุม ซึ่งกำลังรบราฆ่าฟันกันอยู่เวลานี้ ในประเทศซีเรียรวมทั้งในประเทศอียิปต์และอิรักด้วย เมื่อกล่าวถึงสงครามในศาสนาแล้วก็อดที่จะพูดสงครามระหว่างศาสนาด้วย คือสงครามระหว่างศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลามอันยาวนานเป็นเวลา 300 ปี (ค.ศ. 11-13) ที่ทราบกันในนามว่าสงครามครูเสดด้วย
 
 
วารสารอุดมสารฉบับวันที่ 8-14 กันยายน 2556 ลงข่าวงานรวมพลังเสริมสร้างความสมานฉันท์ ระหว่าง 5 ศาสนา จัดขึ้นโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ที่ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ความขัดแย้งเรื่องศาสนายังดำรงอยู่แม้ในประเทศที่ทราบกันดีว่ามีเสรีภาพสูง เช่นประเทศนอร์เวย์เป็นต้น ซึ่งเมื่อวันที่10 กันยายน 2013 ได้มีการเลือกตั้งให้ประชาชนเลือกพรรคที่ตนชอบมาตั้งรัฐบาลในสมัยต่อไป ผลการเลือกตั้งซึ่งปรากฎว่าพรรคแรงงานที่เป็นรัฐบาลพ่ายแพ้แก่พรรคอนุรักษ์นิยมอย่างถล่มทลาย คงจำกันได้ว่าในสมัยของรัฐบาลของพรรคแรงงานมีนโยบายให้คนต่างชาติและต่างศาสนา โดยเฉพาะศาสนาอิสลามเข้ามาอยู่ในประเทศได้ แต่มีประชาชนส่วนหนึ่งต่อต้านนโยบายนี้ โดยมีชายคนหนึ่งชื่อว่า Breivik เป็นตัวแทน ทำการวางระเบิดขนาดหนักต่ออาคารที่นายกฯทำงานและยิงปืนกลไปฆ่าเยาวชนที่ค่ายฝึกของพรรคที่เกาะแห่งหนึ่ง มีผลให้คนตายถึง 77 คน นายคนนี้เคยประกาศว่า คนมุสลิมต้องถูกไล่ออกไปจากยุโรป รัฐบาลใหม่ซึ่งต่อต้านรัฐบาลเก่าในนโยบายนี้ก็จะต้องลด หรือยกเลิกรับคนต่างชาติต่างศาสนาเข้าประเทศ
 
หนังสือพิมพ์ Bangkok Post วันที่ 12 ก.ย. 13 ลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องศาสนา ประเทศซีเรียกำลังทำสงครามกลางเมือง ออกข่าวว่าที่เมือง Maalula เมืองเก่าแก่ของชาวคริสต์ ฝ่ายรัฐบาลเข้าครอบครองและบังคับให้ชาวคริสต์เปลี่ยนมาถือศาสนาอิสลาม มี3-4 คนถูกสังหารเพราะไม่ยอมเปลี่ยน
 
ในหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวกัน ลงข่าวการละเมิดทางเพศเด็ก 7 คน ในประเทศ Dominican โดยผู้เป็นทูตจากวาติกันชื่อว่า Monsignor Weslolowski ที่เมือง Santo Domingo ซึ่งได้ถูกปลดออกจากตำแหน่งและไปขึ้นศาลของประเทศ
อีกข่าวในหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวกันลงข่าวปัญหาเรื่องวิธีการฆ่าสัตว์มาเป็นอาหาร ในประเทศโปแลนด์แก่ชาวยิวและชาวมุสลิมซึ่งมีพลเมืองฝ่ายละ 2 ถึง 3 หมื่นคน ทั้งสองกลุ่มมีวิธีฆ่าสัตว์แบบใช้เชือดคอให้เลือดออกให้หมด วิธีของยิวเรียกว่า Kosher ของมุสลิมเรียกว่า Halal ที่เป็นปัญหา เพราะรัฐบาลโปแลนด์ได้ออกกฎหมายห้ามฆ่าสัตว์ดังกล่าวเนื่องจากเป็นการทารุณสัตว์ และนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิ์ของสัตว์ต่อต้าน
ประเทศตะวันตกออกมาต่อต้านที่ฝ่ายทหารของประเทศอียิปต์ทำการรัฐประหารรัฐบาลของประธานาธิบดี Mohamed Mursi ซึ่งเป็นพรรค Muslim Brotherhood ที่มาจากการเลือกตั้งส่วนใหญ่ของประเทศและจะใช้นโยบายเอาศาสนาอิสลามมาปกครองประเทศอย่างเคร่งครัดที่เรียกว่า Sharia และมีความสัมพันธ์กับกลุ่มหัวรุนแรงคือ Alquo Idaด้วย ประเทศตะวันตกต่อต้านการทำรัฐประหารก็ชอบธรรมแล้ว แต่ประเทศตะวันตกสนับสนุนรัฐบาลของนาย Mursi กลับทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ ปล่อยให้รัฐบาลนาย Mursi ทำการเบียดเบียนศาสนาคริสต์นิกาย Coptic อย่างหนัก มีการฆ่า ลักพาตัวเพื่อเรียกเงิน ข่มขืนผู้หญิงและบังคับให้แต่งงานกับคนมุสลิม ทำลายวัดคริสต์ไป 80 แห่ง โรงเรียนหลายแห่ง เหตุการณ์นี้มิได้เกิดขึ้นในอียิปต์เท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นในอีกหลายประเทศในตะวันออกกลางด้วย ประเทศที่ต่อต้านกลับเป็นประเทศในตะวันออก คือออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่ชาวคริสต์นิกายต่างๆออกมาประณามการกระทำนี้ ชาวคริสต์ในตะวันออกกลางกำลังอยู่ในยุคแห่งความทุกข์ยากลำบากเป็นอย่างยิ่ง
 
ข่าวดีที่นำความชื่นชมยินดีแก่ประเทศไทย โดยเฉพาะชาวคริสต์ก็คือ พระสันตะปาปาฟรานซิสได้ทรงตอบรับคำเชิญของนายกฯยิ่งลักษณ์ให้เสด็จเยี่ยมประเทศไทย โดยยังไม่มีการกำหนดว่าเมื่อใด พระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ได้ทรงเสด็จเยี่ยมประเทศไทยเมื่อปี ค.ศ. 1984 โดยพระศาสนจักรไทยได้จัดให้มีการต้อนรับและประกอบพิธีมิสซาอย่างสง่างามในสนามกีฬาแห่งชาติปทุมวัน
 
เรื่องลวนลามหรือละเมิดทางเพศเด็กโดยพระสงฆ์ยังไม่จบหรือเงียบไปง่ายๆ คราวนี้เรื่องไปแดงขึ้นในพระศาสนจักรประเทศสก็อตแลนด์ และสงฆ์ที่ไปละเมิดก็ไม่ใช่สงฆ์ธรรมดา แต่เป็นสมณศักดิ์สูงถึงพระคาร์ดินัลซึ่งก็เป็นที่รู้กันไปทั่วโลกว่าชื่อ Cardinal Keith O'Brien อัครสังฆราชแห่งสังฆมณทล St Andrews and Edinburgh ที่ต่างไปในกรณีนี้ คือผู้ถูกละเมิดไม่ใช่เด็ก แต่เป็นพระสงฆ์ 4 รูปและฆราวาส 1 คน นอกจากนี้ยังไม่พอ การล่วงละเมิดเด็กยังเกิดขึ้นในโรงเรียนที่ดำเนินการโดยพระสงฆ์ฤษี (Monks) คณะ Benedictine มีการปกปิดการสืบสวนและมีการต่อต้านกันอย่างหนักหน่วง มีเด็กที่เป็นเหยื่อกว่า 50 คน นอกจากนี้ยังมีปัญหามาตรการปกป้องเด็กในเรื่องนี้ว่ารัดกุมและได้ผลแค่ไหน ข่าวเรื่องนี้ออกทาง BBC ทีวีเมื่อเดือนกรกฎาคม (เรื่องนี้สอนเราว่าไม่ว่าใคร ฐานะใด อย่าได้ประมาทเป็นอันขาดเพราะอาจเกิดพลาดพลั้งได้เสมอ)
ในบางประเทศในยุโรป รัฐบาลจ่ายเงินเดือนให้พระสงฆ์และสังฆราช เช่นประเทศเบลเยี่ยมเป็นต้น น่าสนใจที่จะทราบว่ารัฐบาลจ่ายเท่าไร พระสงฆ์จะได้อย่างสูง € 1,200 (50,400 บาท) พระสังฆราช € 3,000 (126,000 บาท) อัครสังฆราช € 6,000 (252,000 บาท) เทียบกันแล้วรู้สึกว่า พระสงฆ์จะได้ต่ำไปหน่อยเมื่อคิดถึงค่าครองชีพที่สูงในยุโรป ( 1 Euro (€) = 42 บาท)
 
พระสันตะปาปาฟรังซีสประทานสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องพระศาสนจักร ที่ลงในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์วันที่ 21 กันยายน 2013
เกิดแผ่นดินไหวในปากีสถาน แรง 7.8 ริกเตอร์ ทำให้เกิดเกาะสูง 20 เมตรดังภาพข้างล่าง
 
October 15, 2013


Launched Montfortian.com @ Jan 20,2010 : 9:19 PM | Best view IE 7 and up, Safari, Google Chrome
Copyright © by Montfortian Associates Group 3 | www.Monfortian.com | All right reserved.
Design by Wholeinone Creative Company Limited